Bylo mi řečeno, že je to takto správně, že se mateřská zaznamenávat nemusí

Otázka:

Dobrý den, v roce 2018 jsem byla na mateřské dovolené (nyní v roce 2019 rodičovská). Je pravda, že se nemusí období za mateřskou zaznamenávat do evidenčního listu důchodového pojištění? V listu nemám zaškrtlé žádné měsíce (ikdyž bych měla), nemám žádnou vyločenou dobu (ikdyž by zde měla být zaznamenána doba od nástupu na mateřskou až do dne, který předcházel porodu). V kolonce DNY mám 365 (ikdyž by zde měl být nižší počet kvůli mateřské). Ve vyměřovacím základu mám peníze za řádnou dovolenou. Je pravda, že se mateřská nemusí vůbec zaznamenat do evidenčního listu důchodového pojištění? Žádala jsem o opravu, ale bylo mi řečeno, že je to takto správně, že se mateřská zaznamenávat nemusí.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Bylo mi řečeno, že je to takto správně, že se mateřská zaznamenávat nemusí

Péče o dítě do čtyř let věku je náhradní dobou pojištění a prokazuje se rodným listem dítěte a čestným prohlášením při sepisování žádosti o důchod – § 85 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb. Vše vysvětluji v tomto článku.

Doba pobírání peněžité pomoci v mateřství před narozením dítěte má být na ELDP uvedena ve vyloučených dobách – z tohoto pohledu se jedná o totéž co nemocenskou. Tato doba nijak nekrátí počet dní pojištění na ELDP uvedených. Nepojištěná ze zaměstnání jste při pobírání rodičovského příspěvku – tyto měsíce jsou na ELDP vykřížkované (X) a do dnů pojištění se již nepočítají.

Otázka doplněna:

Dobrý den,

chápu Vás tedy správně, pakliže jsem v roce 2018 byla nejdříve na nemocenské, ihned poté jsem nastoupila na mateřskou dovolenou a poté jsem čerpala řádnou dovolenou, že v kolonce DNY mám mít 365, měsíce nemám mít zaškrtnuté žádné (až při rodičovské) a v kolonce Vyloučená doba by měla být kromě nemocenské i doba mateřské dovolené? A pokud ve vyloučené době mateřskou vůbec zaznamenanou nemám, ovlivní to nějak můj důchod?

Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Vyloučená doby by za daný měsíc nebyla na ELDP uvedena pouze v případě, že by vám byl zúčtován nějaký příjem. Ten má před vyloučenou dobou přednost. Mohla to být např. i zmiňovaná proplacené dovolená. O vyloučení tohoto příjmu (a využití vyloučené doby) lze požádat při sepisování žádosti o důchod.

Otázka doplněna:

Dobrý den,

já na ELDP nemám uvedenou vyloučenou dobu za žádný měsíc v době mateřské, ani jediný den (mateřská mi v roce 2018 trvala přes 6 měsíců, ve vyloučené době nemám nic). Takže stačí, když si pak v žádosti o důchod požádám o vylučení doby za období čerpání mateřské dovolené?

Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Pokud jste v daném období neměla zúčtován žádný příjem a půjde o dobu po narození dítěte, bude doba zhodnocena jako vyloučená automaticky. Žádat o vyloučení má smysl pouze při souběžném zúčtování nízkého přijmu (pak se vyloučené doby nepoužijí). To zřejmě nebyl váš případ.

Prvně jsem špatně napsal, že na ELDP má být vyloučená celý mateřská (to je špatně). Na ELDP se vylučuje pouze období pobírání peněžité pomoci v mateřství před narozením dítěte. Zbytek vyloučené doby se použije z titulu péče o dítě do čtyř let věku – na ELDP uvedeno není, ale při výpočtu důchodu se zhodnotí. Takto to vypadá, že váš ELDP je v pořádku.