Nevznikl mi nárok na invalidní důchod. Jak se k němu “nějak protlouct”?

Otázka:

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat na několik věcí týkajících se invalidního důchodu…
V listopadu 2013 mi posudkový lékař uznal invaliditu 3. stupně, ale protože jsem za posledních 10 let měl na pojistném odvedeny jenom 4 roky, žádost o ID mi byla zamítnuta a bylo mi doporučeno nechat uplynout oněch potřebných 5 let a potom podat žádost novou – s tím, že mezitím se zkrátka musím “nějak protlouct”. Byla mi také nabídnuta možnost zpětně si doplatit 1 chybějící rok a ID tak získat o rok dříve (tedy letos).

Zajímá mě: pokud bych si ten 1 rok zpětně doplatil a ID by mi byl letos přiznán, bude mi zpětně vyplaceno také těch uplynulých 5 let (kdy jsem byl úředně invalidní, jen jsem neměl na finanční výplatu nárok), a nebo mi prostě jen konečně vznikne nárok na důchod a ten mi bude následně vyplácen v pravidelných měsíčních “dávkách”?

A druhá otázka: když se mnou úřednice na OSSZ procházela veškerou mou dokumentaci a já se zeptal, jak vysoký invalidní důchod bych asi jednou mohl dostat, odpověděla mi, že se to nejspíš bude pohybovat někde kolem té “základní/nejnižší výše”. Chci se tedy zeptat, jestli opravdu existuje něco jako “základní výměra důchodu”, a pokud ano, kolik to přibližně je korun.

Děkuji za odpověď

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Nevznikl mi nárok na invalidní důchod. Jak se k němu “nějak protlouct”?

K další době pojištění se nemůžete “pročekat” nebo “nějak protlouct”. Pokud jste v roce 2013 nezískal potřebnou dobu pojištění pro vznik nároku na invalidní důchod a nejste sociálně pojištěný (např. ze zaměstnání), žádnou další dobu pojištění nemáte a nárok na invalidní důchod vám nevznikne ani v roce 2018 ani později.

V případě, že je potřebná doba pojištění získána pomocí dobrovolného důchodového pojištění, je výplata důchodu přiznána ode dne doplacení potřebné částky na účet OSSZ – § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb. Za dobu před tímto datem se důchod nedoplatí.

Minimální výše invalidního důchodu přiznaného v roce 2017 činí 3.320 Kč – jde o součet základní výměry (§ 3 odst. 1 nařízení vlády č. 325/2016 Sb.) a procentní výměry (§ 41 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb.).

Nad rámec dotazu ještě upozorňuji, že již dávno nemusí být v platnosti posudek o invaliditě, kterým jste byl uznán invalidním a tudíž už invalidním být ani nemusíte.