Neukončení nemocenské po přiznání invalidního důchodu

Otázka:

Dobrý den,
můžete mi prosím poradit? Od 9.7.2013 jsem na nemocenské (onkologie). Požádala jsem si o invalidní důchod. Den vzniku invalidity III st. mám 24.4.2014. Do 30 dnů musím ukončit nemocenskou, tj. (si myslím) do 25. 5. 2014 a tím bych asi správně měla 26.5.2014 nastoupit do zaměstnání. Do práce se prozatím necítím ani na zkrácený úvazek, ale nechtěla bych přijít o zaměstnání, kde mám smlouvu na dobu neurčitou (ač je zdraví na prvním místě). Vím,že nemůžu pobírat nemocenské dávky a invalidní důchod.
Když ze zákona musím ukončit tuto nemocenskou s návazností na inval. důchod III st., můžu znova hned od 26.5.2014 nastoupit po domluvě s lékařem na další nemocenskou nebo si případně zažádat o pracovní neschopnost bez nároku na nemocenskou a pokud ano, tak jakým způsobem?
Na konci června mám kontrolu, kam jsem byla 7.4.2014 předána do dispenzární péče a domluvila bych se s ošetřujícím lékařem, zda by bylo pro mě riziko už nastoupit do práce?
Bylo mi řečeno, že můžu při inval. důchodu III st. být na nemocenské 84 dnů za kalendářní rok.
Jak jsem potom vedena u zaměstnavatele, pokud bych už vybrala počet dnů nemocenské (84 dnů) za kalendářní rok? Můžu si pak jen tak zůstat doma a pobírat pouze inval. důchod? Jak budu omluvena u zaměstnavatele?

Podpůrčí doba mi měla končit 23.7.2014. Když mi bylo doporučeno, abych si zažádala už o invalidní důchod s tím, že pak vše trvá 3 měsíce, než dojde vypočtený inval. důchod, nepočítala jsem s tím, že budu muset už ukončit nemocenskou do 30 dnů od dne vzniku invalidity.

Jak mám rozumět prosím této odpovědi z jiného dotazu:

není stanovena žádná maximální délka pracovní neschopnosti. Je však nutné rozlišovat pracovní neschopnost a tzv. podpůrčí dobu. Během podpůrčí doby totiž pobíráte nemocenskou. Podpůrčí doba může trvat maximálně 1 rok. Dočasná pracovní neschopnost tedy může trvat i déle, ale bez nároku na nemocenskou.

Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Neukončení nemocenské po přiznání invalidního důchodu

Ukončit dočasnou pracovní neschopnost vám váš lékař musí 30 dní po dni, v němž proběhlo jednání, na kterém jste byla uznána invalidní (datum vzniku invalidity je něco jiného, ale to není pro moji odpověď podstatné). Vaše situace má jednoduché řešení, pokud máte alespoň trochu rozumného zaměstnavatele, a tím je neplacené volno, na kterém se se zaměstnavatelem dohodnete. Nebude poté nutné vymýšlet postupy „na hraně“, uvedené výše.

Po ukončení dočasné pracovní neschopnosti byste měla nastoupit do zaměstnání. Pokud byste měla vystavenu další neschopenku hned v den, kdy máte nastoupit, bylo by to bráno jako pokračování předchozí dočasné pracovní neschopnosti, což není možné. Další den po nástupu sice opět můžete začít marodit (jak správně píšete, podpůrčí doba poté činí 84 dní), ale jak jsem už psal výše, takové jednání je dost „na hraně“. Na své onemocnění budete mít přiznaný invalidní důchod a další nemocenská na tutéž diagnozu může být brána jako účelová. V krajním případě může dokonce posudkový lékař na OSSZ rozhodnout o ukončení dočasné pracovní neschopnosti. Bohužel nedokáži odhadnout, jak se na celou situaci budou dívat na vaší OSSZ. Určitě si ale nepředstavujte, že vás bude moci váš lékař nechat měsíce marodit bez nároku na nemocenské dávky.

Nic takového jako žádost o „pracovní neschopnost bez nároku na nemocenskou“ neexistuje. Dočasná pracovní neschopnost už dle svého názvu slouží k překlenutí dočasné nemoci, na dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav je zde invalidní důchod. V těchto případech se běžně postupuje dohodou se zaměstnavatelem, nejčastěji ukončením pracovního poměru (to chápu, že nechcete), zkráceným úvazkem nebo mnou doporučeným neplaceným volnem.

Vámi citovaný dotaz není mojí odpovědí, ale je informací publikovanou jiném webem. Nerad bych ho dezinterpretoval. Zjednodušeně popisuje situaci, kdy uplynula podpůrčí doba, ale lékař nerozhodl o ukončení dočasné pracovní neschopnosti. Dočasná pracovní neschopnost pokračuje, ale nemocenské již nemůže být dále vypláceno. Pokud byste tedy podstoupila mnou nedoporučovanou variantu, byla byste po vyčerpání podpůrčí doby dále na neschopence, ale bez nároku na výplatu nemocenské.