Nepodrobila jsem se kontrole zdravotního stavu. Zastaví mi důchod okamžitě?

Otázka:

Jak je to s pozastavením důchodu? Pokud pobírám invalidní důchod a zatím jsem nedodala lékařské zprávy na posouzení zdravotního stavu, zastaví mi ho ihned, jak o tom OSSZ rozhodne nebo je tam nějaký čas? Upřesním, když mi ho přiznali tak jsem asi šest týdnů čekala na zálohu, budu teď také nějaký čas čekat na rozhodnutí z Prahy a tudíž mi peníze za únor ještě přijdou nebo je to okamžité? Já doktory nevyřizovala záměrně, měla jsem možnost jít pracovat, jenže nemoc mě sebrala víc než jsem si dokázala připustit a prostě to zdravotně nezvládnu.

Odpověď:

Nepodrobila jsem se kontrole zdravotního stavu. Zastaví mi důchod okamžitě?

Pokud chcete, aby vám výplata důchodu trvala i nadále, musíte komunikovat s oddělením lékařské posudkové služby (LPS) vaší OSSZ – ČSSZ zastavuje výplatu důchodu na podnět OSSZ a jedná se o poměrně zdlouhavý proces, ale jestliže začne, je poměrně složité ho zastavit. Pokud již byl podnět k zastavení výplaty důchodu na ČSSZ odeslán, zastaví se jeho výplata obvykle do jednoho až dvou měsíců.

V tom, jak dlouho jste čekala na zálohu při vyřizování důchodu, nevidím s nynější situaci souvislost.