Lze žádat o posun termínu přezkoumání zdravotního stavu?

Otázka:

Lze žádat o posun termínu přezkoumání zdravotního stavu? Pokud ano, za jakých podmínek a jakým způsobem?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Lze žádat o posun termínu přezkoumání zdravotního stavu?

Ne, nelze. Platnost posudku, tj. období, kdy bude znovu provedena kontrolní lékařská prohlídka stanovuje posudkový lékař a kontrole jste povinen se podrobit, pokud jste k tomu okresní správou sociálního zabezpečení vyzván. Žádný odklad vyvolaný vaší žádostí možný není.