Čtyři měsíce před důchodem mám mít kontrolu zdravotního stavu. Musím ji podstoupit?

Otázka:

Jsem v plném invalidním důchodu a jsem pozvaná 15.4.2016 před komisi, ale já jdu 19.8.2016 do starobního důchodu. Myslíte, že je to ještě potřeba? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Čtyři měsíce před důchodem mám mít kontrolu zdravotního stavu. Musím ji podstoupit?

Datum provedení kontrolní lékařské prohlídky stanovuje posudkový lékař. Vzhledem k datu dosažení důchodového věku jde o poněkud nešťastný termín, nicméně pokud to takto stanovil, je třeba se kontrole podrobit. V opačném případě se vystavujete riziku, že vám bude výplata invalidního důchodu zastavena do doby, než se kontrole podrobíte.