Výpočet doby pojištění: Vysoká škola, úřad práce, dobrovolné důchodové pojištění

Otázka:

Vážený pane Maříku,
děkuji za ochotu mně spočítat dobu pojištění.
Níže uvádím příslušné údaje:

Datum narození: 21. 5. 1957
Střední škola: 1. 9. 1972 – 30. 6. 1976 (maturita 3. 6. 1976, vysvědčení 21. 5. 1976)
Vysoká škola: 1. 9. 1976 – 30. 6. 1980 (zápis 20. 9. 1976 , státní zkouška 10. 7. 1980)
zaměstnání 1. 8. 1980 až 31.12. 2014
1. 1. 2015 – 30. 11. 2015 úřad práce podpora
1. 12. 2015 – 30. 11. 2018 úřad práce bez podpory
1. 12. 2018 – 21. 1. 2021 dobrovolné pojištění

Děkuji a srdečně zdravím

Odpověď:

Výpočet doby pojištění: Vysoká škola, úřad práce, dobrovolné důchodové pojištění

Výpočet doby pojištění byl ve vašem případě následující:

Od Do 80 % / 100 % Součet
1.9.1972 20.5.1975 100% 992 studium do 18 let
21.5.1975 31.7.1980 80% 1519,2 studium po 18. roce věku
1.8.1980 31.12.2014 100% 12571 zaměstnání
1.1.2015 30.11.2018 80% 1144 evidence na ÚP
1.12.2018 21.1.2021 100% 783 dobrovolné důchodové poj.

V případě výše uvedeného průběhu pojištění byste tedy získal 17010 dní pojištění (součet se zaokrouhluje na celý dny směrem nahoru), tj. 46 let a 220 dní pojištění.

Pozn. k výpočtu:

  • studium před 18. rokem se hodnotí plně, tj. na 100 %
  • studium po 18. roce se hodnotí nejvýše v rozsahu prvních šesti let studia a na 80 %
  • prázdniny mezi střední školou a po vysoké škole je ve vašem případě mostné zhodnotit (ve výše uvedeném rozsahu) jako dobu studia

Vzhledem k tomu, že k datu dosažení důchodového věku získáte 46 let a 220 dní pojištění a při výpočtu důchodu se hodnotí celé roky pojištění, tj. je jedno, zda získáte 46 let a 0 dní nebo právě 46 let 220 dní, je otázkou, zda má smysl platit dobrovolné důchodové pojištění až do data dosažení důchodového věku. Pokud byste si dobrovolné důchodové pojištění doplatil do konce června 2020, už byste získal 46 let (a 15 dní). Zbytek roku by se vám nehodnotil žádný vyměřovací základ. Dobrovolné důchodové pojištění je možné doplácet až jeden rok zpětně. Ke konci roku 2020, kdy bude znám výpočet pro rok 2021, by bylo vhodné propočítat obě varianty a poté se rozhodnout, zda dopojištění zaplatit.

Dále bych ve vašem případě zvážil odchod do předčasného důchodu. Ten by byl sice poměrně hodně pokrácený, ale je třeba zvážit, kolik byste za dobu do dosažení důchodového věku, dostal vyplaceno na předčasných důchodech a kolik byste musel doplatit na dobrovolném důchodovém pojištění.