Neohrozí invalidní důchod práci na procenta?

Otázka:

Pobírám invalidní důchod 1. stupně (7 tis.Kč). V září 2020 mně vzniká nárok na starobní důchod (žena nar. 1959,, 2 děti). Mám dvě otázky – 1. Nepožádám o starobní důchod, budu pracovat na procenta – bude zastavena výplata invalidního důchodu? 2. Až k září 2021 požádám o přiznání starobního důchodu. Bude se starobní důchod vypočítávat bez ohledu na pobíraný inv. důchod? Neohrozí tento výši starobního?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Neohrozí invalidní důchod práci na procenta?

Ne, výplata invalidního důchodu při dosažení důchodového věku nebude zastavena. Nárok na invalidní důchod zaniká až přiznáním dalšího (vyššího starobního) důchodu (§ 58 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb.), příp. dosažením 65 let veku (§ 61a zákona č. 155/1995 Sb.). Do té doby můžete pracovat na procenta stejně jako kdokoliv, kdo žádný invalidní důchod nepobírá. Pobíráním invalidního důchodu určitě výši starobního důchodu ohrozit nemůžete.