Není mi jasně, proč má být výplata českého důchodu podmíněna vyjasněním maďarského důchodu?

Otázka:

Dobrý den,
Požádal jsem o předčasný duchod od 15.11.2022 s tím, že narok na řádný důchod mne vzniká 13.2.2023. Při podání žádosti o důchodu jsem uvedl skutečnost, že jsem 3 roky pracoval v Maďarsku, kde jsem platil i důchodové pojištění.
Bylo mne řečeno, že s výplata důchodu bude podmíněna vyjasněním mého „maďarského duchodu“ s maďarskou stranou, což může trvat déle a že o maďarsky duchod můžu požádat nejdrive 4 měsíce před vznikem nároku na tento duchod, t.j. v říjnu 2023. Není mne jasně, proč je má být podmíněna výplata českého důchodu “ vyjasnenim“ maďarského důchodu a zda musím s podáním žádosti opravdu čekat do října 2023.
Můžete mne k podat informací?
Děkuji a zdravim

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Není mi jasně, proč má být výplata českého důchodu podmíněna vyjasněním maďarského důchodu?

Aby mohla ČSSZ ve věci vaší žádosti o starobní důchod rozhodnout, musí se obrátit na maďarského nositele pojištění, aby jí potvrdil vaše doby pojištění získané v Maďarsku. Až poté může spočítat tzv. dílčí důchod a vydat konečné rozhodnutí o vaší žádosti. Pokud jste však získal potřebnou dobu pojištění pro vznik nároku na starobní důchod i bez přihlédnutí dobám pojištění v zahraničí, začne vám ČSSZ vyplácet důchod v tzv. prozatímní výši, tj. i bez konečného rozhodnutí.

Žádost o maďarský důchod skutečně uplatněte nejdříve čtyři měsíce před požadovaným datem přiznání maďarského důchodu.