Uplatnění nároku na předčasný důchod a hodnocení evidence na úřadu práce

Otázka:

Dobrý den, pane Maříku, mám dotaz ohledně předčasného důchodu s využitím odložené výplaty (zamítačka). Manžel má nárok na řádný důchod od 7. 10. 2024. Chtěli bychom zaslat na OSSZ formulář „Uplatnění nároku na dávku – předčasný důchod“ 30. 12. 2022 a k sepsání žádosti o předčasný důchod (s odložením výplaty) se dostaví do 6 měsíců, například v dubnu 2023. O výplatu by si požádal od 1. 12. 2023, což je cca 10 měsíců před datem pro řádný důchod. Můj dotaz směřuje k evidenci na ÚP, kde bude evidován od prosince 2022 do konce dubna 2023. Květen až listopad 2023 by pracoval. Znamená to, že doba evidence na ÚP za období leden 2023 až duben 2023 by se nezapočítala do odpracované doby, i když by žádost sepisoval až v dubnu 2023? Nevíme totiž, zda se datum přiznání předčasného důchodu dává k 30.12.2022 nebo až ke dni sepsání v dubnu 2023 (jen s výpočtem podle paramertů roku 2022). Pokud se to bere jako předčasný důchod od 30.12.2022, pak by se asi evidence ÚP za leden až duben nepočítala. Odpracovaná doba za květen až listopad 2023 se na odmazání krácení započítá? Mockrát děkuji za objasnění.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Uplatnění nároku na předčasný důchod a hodnocení evidence na úřadu práce

Kdy je sepsaná žádost o předčasný důchod, není pro hodnocení doby po přiznání předčasného důchodu bez výplaty, rozhodující. Důležité je právě datum přiznání předčasného důchodu – to musí být nejpozději 31. 12. 2022. Žádná náhradní doba (např. právě evidence na úřadu práce) získaná od tohoto data pak krácení předčasného důchodu nesnižuje a ani není hodnocena do získaných dob pojištění.

Datum přiznání předčasného důchodu musí spadat do roku 2022, protože pouze tak získáte podmínky roku 2022.