Musím k žádosti o invalidní důchod dokládat výuční list?

Otázka:

Dobrý den, musím dokládat výuční list, když ho nemám? K žádosti o invalidní důchod? Děkuji.

Odpověď:

Musím k žádosti o invalidní důchod dokládat výuční list?

Jak píši na stránce k žádosti o invalidní důchod, nejdříve je vždy vhodné navštívit místně příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení, kde vám přesně sdělí, jaké doklady je třeba ve vašem případě doložit. Potřeba doložit výuční list záleží ne skutečnosti, zda má Česká správa sociálního zabezpečení dobu učení ve své evidenci či nikoliv. Pokud má učení doloženo, není třeba ho dokládat.

Abych přesně odpověděl na váš dotaz, učení dokládat nemusíte, ale pokud ho ČSSZ nebude mít v evidenci a vy ho nedoložíte, bude vám přiznán invalidní důchod v nižší částce, protože doba učení se hodnotí při výpočtu invalidního důchodu (pokud jste do učení chodil před rokem 1996).