Nemám nárok na starobní důchod. Mám nárok být zdravotně pojištěna na manžela, který důchod pobírá?

Otázka:

Nedosáhla jsem na vlastní důchod. Dnes je mi 62 let a proto si musím zdravotní pojištění platit sama. Mám nárok být zdravotně pojištěna na manžela, který důchod pobírá?

Odpověď:

Nemám nárok na starobní důchod. Mám nárok být zdravotně pojištěna na manžela, který důchod pobírá?

Na podobný dotaz jsem odpovídal zde. Pokud jste tedy již dosáhla důchodového věku (což jistě ano) a máte v ruce zamítavé rozhodnutí o (ne)přiznání starobního důchodu, stáváte se státním pojištěncem a zdravotní pojištění za vás bude hradit stát. Jestliže jste si o starobní důchod nepožádala (nemáte tedy k dispozici rozhodnutí), musíte o něj na příslušné OSSZ požádat.

Pojištěna “na manžela” být nemůžete.

Zákonná úprava
§ 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění:

Stát je plátcem pojistného prostřednictvím státního rozpočtu za tyto pojištěnce:

osoby, které jsou invalidní ve třetím stupni nebo které dosáhly věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplňují další podmínky pro přiznání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně nebo starobního důchodu a nemají příjmy ze zaměstnání, ze samostatné výdělečné činnosti a nepožívají žádný důchod z ciziny, nebo tento důchod nepřesahuje měsíčně částku ve výši minimální mzdy.