Zdravotní pojištění po konci pobírání vdovského důchodu

Otázka:

Dobrý den,

má sestra pobírala vdovský důchod, jelikož pečovala o dceru studentku a sama neměla žádný příjem. Sestra ale utrpěla náhlou cévní mozkovou příhodu v září minulého roku. Od té doby je hospitalizována ve zdravotnických zařízeních ve vážném stavu. Jelikož její dcera dovršila 26 let věku a v prosinci ukončila studium, bylo nám řečeno, že sestra od té doby není zdravotně pojištěna.
Jak dál postupovat, když je sestra v LDN a nemá žádný příjem, ani zdravotní pojištění. Hospitalizace je od září 2015, v LDN je to 14 dnů.

Odpověď:

Zdravotní pojištění po konci pobírání vdovského důchodu

Svůj dotaz jste zaslala do důchodové poradny, takže předpokládám, že chcete sestře žádat o invalidní důchod. Možnosti, které připadají v úvahu pro podání žádosti v zastoupení popisuji v tomto článku. Aby mohl být invalidní důchod přiznán, musí být splněna podmínka potřebné doby pojištění.

Ano, vaše sestra není zdravotně pojištěná a je povinna si zdravotní pojištění platit. V tuto chvíli vaší sestře nevzniká jenom dluh na pojistném, ale také penále. V případě, že by byl vaší sestře přiznán invalidní důchod, stal by se plátcem zdravotního pojištění opět stát, nicméně jak je uvedeno výše, pro přiznání invalidního důchodu musí být splněna podmínka získání potřebné doby pojištění. Dle mého názoru v tuto chvili neexistuje jiná možnost, než začít zdravotní pojištění hradit jako samoplátce. Případné podrobnosti je třeba vykomunikovat se zdravotní pojišťovnou, která va sdělí výši dluhu na zdravotním pojištění.