Nechci udělat chybu, že výplatu důchodu posunu o 12 dnů a spadnu do režimu práce na procenta

Otázka:

Dobrý den pane Maříku,
Mám přiznaný starobní důchod s odloženou výplatou od 31.12.2022.
Důchodového věku dosáhnu 20.09.2024.
Po dosažení důchodového věku chci dále asi 3 roky pracovat. A důchod si nechat vyplatit za ty 3 roky zpětně.
Pokud budu pracovat až do 20.9.2024 (bez nemocenských), měl bych celkovou dobu pojištění 47 roků, 11 měsíců a 18 dní.
Přesným počtem dnů si nejsem jistý. Ale vypadá to, že pár týdnů bude do celého roku pojištění chybět.
Dotaz č.1 – „jak nepracovat na procenta“?
Nechci pracovat na procenta. Tedy nechci přijít ani o jeden celý důchod.
Jak to udělat, abych nepřešel automaticky do režimu do práce na procenta?
Ke kterému dni zpětně požádat o výplatu odložených důchodů např. po 3 letech práce bez pobírání důchodu?
Dotaz č.2.
Vypadá to že do dosažení celého dalšího roku pojištění mi bude chybět asi 12 dnů. Přesným počtem si nejsem jistý.
Lze požádat o výplatu všech důchodů zpětně ke dni 20.9.2024 + 12 chybějících dnů (tedy k 2.10.2024)?
Nepřijdu tím o jeden důchod (práce na procenta)? Tedy nechci udělat chybu, že výplatu důchodu posunu o 12 dnů a spadnu do režimu práce na procenta a stejně do nebude 90 dnů. Takže žádná procenta ale zato bez 1 důchodu kvůli posunu data výplaty.
A. Součet dob:
Celková doba do 31.12.2022 činí: 17258 dnů, t.j. 47 roků a 103 dnů
Získaná doba pro nárok a pro stanovení výše procentní výměry:
Celk. doba pojištění do 31.12.2022 činí: 16882 dnů, t.j. 46 roků a 92 dnů
Do dosažení důch.věku(20.09.2024) chybí: 629 dnů
z toho do 360 dnů: 360 dnů, od 361.dne: 269 dnů, od 721.dne: 0 dnů
OVZ: 62620
Zaměstnavatel říká, že mohu po 20.9.2024 dále pokračovat v práci. Ale v okamžiku kdy požádám od vyplacení důchodu, pak za mě začne hledat náhradu. Což respektuji.
Budu rád když vám budu moci poslat odměnu za vaši práci.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Nechci udělat chybu, že výplatu důchodu posunu o 12 dnů a spadnu do režimu práce na procenta

Pokud celková doba pojištění k 31. 12. 2022 činí 46 roků a 92 dnů, tak k datu dosažení důchodového věku (20. 9. 2024) získáte 47 let a 356 dní. Abyste získal 48 let doby pojištění, je třeba datum přiznání výplaty důchodu posunout na 29. 9. 2024, kdy výdělečná činnost musí trvat do 28. 9. 2024.

Vše se bude řídit vámi požadovaným datem přiznání výplaty důchodu. Pokud si necháte výplatu důchodu uvolnit k 20. 9. 2024, bude vám při úpravě důchodu zhodnoceno 47 let pojištění. Pokud to bude k 29. 9. 2024, získáte 48 let pojištění. V tom případě se vzdáte důchodu za období od 20. 9. 2024 do 28. 9. 2024. Požadované datum uvolnění a úpravy se uvede do žádosti.

Pokud je doba pojištění získaná po vzniku nároku na důchod kratší 90 dnů a stačí k získání dalšího celého roku pojištění, ČSSZ ji automaticky zhodnotí pro získání dalšího celého roku pojištění.