Mám pracovat na procenta nebo si má nechat důchod vyplácet a dál pracovat?

Otázka:

Dobrý den, pane Maříku,
obracím se na Vás s prosbou o konzultaci. Můj termín odchodu do řádného starobního důchodu je 2.8.2024. Mám trvalé zaměstnání a rád bych v něm nadále pokračoval. Snažil jsem se nastudovat možné řešení, jak bych mohl postupovat, ale nejsem si jist, zda uvažuji správně.
Pro mě připadají v úvahu 2 varianty, nebo vidíte i jiný postup?
1. Bude mi přiznán starobní důchod, já budu pobírat důchod a zároveň budu pokračovat v současném zaměstnání beze změny. V tomto případě budu dostávat vypočtený důchod a nebude nijak krácen, i přesto, že budu mít příjmy ze zaměstnání jako doposud.
2. 2.8.2024 budu mít nárok na starobní důchod a rozhodnu se, že ho nebudu pobírat. Budu nadále pracovat a za každých 90 kalendářních dnů (kdy budu pracovat) se mi zvýší budoucí výše vyplaceného důchodu o 1,5 %. (Na Vašich stránkách jsem se dočetl o 240,- Kč. Znamenalo by to, že za rok by se mi v tomto případě zvýšila částka měsíčního důchodu o 960,- Kč? Nevím, zda to chápu správně).
Moc děkuji za odpověď na mé dotazy.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Mám pracovat na procenta nebo si má nechat důchod vyplácet a dál pracovat?

Zřejmě jste již četl článek o práci na procenta. Nyní jsem ho jen aktualizoval, aby částky více odpovídaly současným výším důchodů. Princip je v článku vysvětlen – zda takto postupovat musíte zvážit sám. Já ale moc velkým zastáncem práce na procenta nejsem, protože návratnost se často pohybuje daleko na deseti lety.

Pokud budete pracovat nad nárok 360 dní (4 x 90 dní), zvýšíte si důchod o 4x 1,5 % výpočtového základu, tj. o 6 % výpočtového základu. To může být dnes částka běžně kolem 1 400 Kč. Není to ale tak jednoduché, že by se k výpočtu k datu dosažení důchodového věku přičetla tato částka, protože důchod vám poté bude počítán za podmínek roku 2025, který může být (ale nemusí) vyšší než výpočet roku 2024. Výpočet důchodu pro rok 2025 bude znám v září 2024. Pak se můžete rozhodnout, od kdy o starobní důchod požádat.