Náleží výsluha i po přiznání starobního důchodu?

Otázka:

Dobrý den, jsem bývalý příslušník Vězeňské služby ČR. Služební poměr jsem ukončil v roce 2005 po 25 letech služby. Od VS ČR pobírám měsíční rentu (příspěvek za službu). Chtěl bych vědět, zda mi bude v nějaké výši renta vyplácena i po odchodu do starobního důchodu. Můj důchod bude nižší než dosud vyplácená renta. Děkuji.

Otázka doplněna:

Moc děkuji za odpověď, mám však jednu pochybnost. Služební poměr u VS ČR jsem ukončil v roce 2005. Účinnost zákona 361/2003 však je až od 1. 1. 2007. Není možné, že až se dokodrcám ke starobnímu důchodu, tak můj nárok na výsluhu bude posuzován podle zákona, který platil do 31. 12. 2006 – nedostanu tedy žádnou výsluhu. Předem děkuji za odpověď, vaše poradna je skvělá, vím o mnoha lidech, kterým jste skutečně pomohli, dík.

Odpověď:

Náleží výsluha i po přiznání starobního důchodu?

Ano, renta vám bude vyplacena ve výši rozdílu mezi v současnosti vyplácenou výší renty a důchodem – budete tedy doplácen do současné výše renty.

Ve skutečnosti byste mohl po přiznání důchodu brát i o něco vyšší částku, protože (pokud vím) je výsluha zdaňována a po přiznání důchodu se bude danit nižší částka. Vliv ale může mít i nemožnost uplatnit slevu na poplatníka. Nejsem však odborník na daňovou problematiku a tuto informaci přidávám na okraj.

Odpověď doplněna:

Jsem přesvědčen, že výplata výsluhy se ve vašem případě bude posuzovat podle § 160 vámi uváděného zákona, který říká:

Při souběhu nároku na výplatu výsluhového příspěvku s nárokem na výplatu starobního důchodu ze základního důchodového pojištění nebo invalidního důchodu74) se výsluhový příspěvek vyplácí pouze tehdy, jestliže je vyšší než některý z uvedených důchodů, a to ve výši rozdílu mezi výsluhovým příspěvkem a důchodem. Rozdíl mezi výsluhovým příspěvkem a důchodem se zjišťuje ke dni přiznání starobního důchodu ze základního důchodového pojištění nebo invalidního důchodu anebo ke dni úpravy invalidního důchodu při změně stupně invalidity. Jde-li o souběh nároku na výplatu výsluhového příspěvku s nárokem na výplatu starobního důchodu ze základního důchodového pojištění, považuje se ode dne přiznání starobního důchodu ze základního důchodového pojištění za výsluhový příspěvek toliko rozdíl mezi náležejícím starobním důchodem ze základního důchodového pojištění a výsluhovým příspěvkem k tomuto dni a nadále se samostatně zvyšuje podle § 159 bez přihlédnutí k výši důchodu.

Domnívám se, že by se mělo postupovat podle právní normy účinné v době přiznání důchodu a ne v době ukončení služebního poměru. V posledních letech jsem se s několika takovými případy setkal a vždy mi poživatelé výsluhy tvrdili, že doplatek do výše renty budou mít i nadále – a určitě šlo i o osoby, kterým služební poměr skončil před rokem 2007. Abyste měl úplnou jistotu, můžete se obrátit na Vězeňskou službu – kontakty jsou zde.

Velice děkuji za vaši pochvalu.