Bude mi krácen výsluhový příspěvek, pokud využiji tzv. předdůchodu?

Otázka:

Dobrý den přeji,

měl bych dva vás dva dotazy:

1. Od 8/2003 pobírám jako bývalý celník vysluhový příspěvek. Jak mi bude vypočítán starobní důchod? Upozorňuji, že jsem služební poměr ukončil dle původního zákona č. 186/1992. Bude mi důchod vypočítáván dle současných právních předpisů, zejména pak dle současného zákona č. 361/2003, tedy bude mi přiznán důchod + “výsluhový doplatek”, pokud vypočtený důchod bude nižší.

2. Bude mi krácen výsluhový příspěvek, pokud využiji tzv. předdůchodu.

Předem děkuji za vaše odpovědi.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Bude mi krácen výsluhový příspěvek, pokud využiji tzv. předdůchodu?

Starobní důchody se počítají podle zákona č. 155/1995 Sb. ve znění účinném ke dni přiznání důchodu. Vámi zmiňovaný zákona neřešení výpočet důchodu jako takový, ale pouze souběh výsluhového příspěvku a důchodu – § 160 zákona č. 361/2003 Sb. Postupováno bude právě podle tohoto paragrafu, kdy vám ČSSZ spočítá starobní důchod a výsluha vám bude doplácena do současné výše (výsluha – starobní důchod), pokud bude starobní důchod nižší. Pokud by byl starobní důchod vyšší, budete pobírat pouze starobní důchod.

Pobírání předdůchodu výplatu výsluhy nijak neovlivní.