Když doložím chybějící dobu, bude důchod přepočítán?

Otázka:

Dobrý den,
pobírám invalidní důchod II. stupně. Česká správa sociálního zabezpečení mi zaslala dopis – osobní list důchodového pojištění, kde je uveden přehled dob pojištění. Kontrolou přehledu jsem zjistila, že mi chybí nějaké roky zaměstnání, špatně jsem měla uvedenou mateřskou a také nebyly doplněny data, kdy jsem byla vedena na úřadě práce. Zaslala jsem všechny chybějící dokumenty a chtěla bych se zeptat, zda mi pošlou nový přehled dob pojištění a zda mi bude znovu přepočítán invalidní důchodu.
Děkuji.

Odpověď:

Když doložím chybějící dobu, bude důchod přepočítán?

Nevím, zda skutečně myslíte “Osobní list důchodového pojištění” (OLDP) nebo “Informativní osobní list důchodového pojištění” (IOLDP). I Když se jedná o dokumenty podobné nejen názvem, jsou mezi nimi přeci jen rozdíly.

OLDP je součástí rozhodnutí o přiznání důchodu (nikoliv však změně stupně invalidity) a je vždy důležité si doby uvedené na tomto listě zkontrolovat a případné chybějící doby doplnit, protože chybějící doba pojištění (vč. výdělků od r. 1986) může mít vliv na výši důchodu.

IOLDP je informativní přehled dob pojištění, o jehož vyhotovení může občan jednou ročně požádat Českou správu sociálního zabezpečení. Na tomto listě nemusí být uvedeny některé náhradní doby pojištění např. péče o dítě do čtyř let věku, starší doby evidence na úřadu práce, základní vojenská služba (pochopitelně u mužů) apod. Může se klidně stát, že při výpočtu invalidního důchodu jste tyto doby zhodnoceny měla (byly uvedena na OLDP), ale při vyhotovování IOLDP je pracovník ČSSZ neuvedl (i to se stává).

Nyní již konkrétně k vašemu dotazu: Ano, pokud je kdykoliv dodatečně doložena doba pojištění nebo náhradní doba pojištění, která nebyla při výpočtu důchodu doložena, ČSSZ důchod přepočítá a rozdíl nejvýše v rozsahu pět let zpětně doplatí – je vydáno nové rozhodnutí, jehož součástí je i nový OLDP. Upozorňuji, že evidence na úřadu práce se hodnotí pouze v rozsahu popsaném v tomto článku a nad tento rozsah není tato doba hodnocena a tudíž ani uvedena na OLDP (naopak na IOLDP uvedena je). Stejně tak na OLDP nemusí být uvedena doba péče o dítě do čtyř let věku, pokud šlo o dobu před rokem 1996 a žena v danou dobu byla zaměstnaná (vedená jako zaměstnankyně). Poté je daná doba uvedena jako “zaměstnání”. Naopak na OLDP by měly být uvedeny všechny získané doby zaměstnání (do 31. 12. 1995) a pojištění (od 1. 1. 1996), tj. doby, kdy jste pracovala jako zaměstnanec nebo OSVČ.