Jsem OSVČ v režimu paušální daně. Ke dni 17. 7. 2023 jsem požádal o předčasný starobní důchod bez výplaty

Otázka:

Dobrý den.
Jsem OSVČ v režimu paušální daně. Ke dni 17.07.2023 jsem požádal o předčasný starobní důchod bez výplaty, stanu se tak OSVČ na vedlejší činnost již od 01.07.2023 nebo až od 01.08.2023? Aby mi bylo „odmazáváno“ krácení důchodu, musím se k tomuto datu přihlásit k dobrovolné účasti na důchodovém pojištění. Chápu-li administrativní postup správně, tak do osmi dnů musím přechod na OSVČ/vedlejší činnost oznámit živnostenskému úřadu, zdravotní pojišťovně a ČSSZ, které zároveň zašlu přihlášku k důchodovému pojištění. Dle sdělení finančního úřadu v režimu paušální daně i přes nastalé skutečnosti musím setrvat až do konce roku. S ohledem na výši mých příjmů méně výhodný paušální režim
mohu tedy opustit až po ukončení zdaňovacího období 2023, tedy do 10.01.2024. Je prosím celý výše uvedený postup správný?
Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jsem OSVČ v režimu paušální daně. Ke dni 17. 7. 2023 jsem požádal o předčasný starobní důchod bez výplaty

Paušální režim OSVČ se nerozlišuje na hlavní a vedlejší činnost. Pokud jste se letos k paušální dani přihlásil, jste po celý kalendářní rok účasten pojištění (pokud budete celý rok vykonávat samostatnou výdělečnou činnost). Přiznáním důchodu se pro vás nic nemění ani ve vztahu k sociálnímu ani ve vztahu ke zdravotnímu pojištění. Budete dál odvádět daň v dosavadní výši (její součástí je zdravotní i sociální pojištění) a budete „automaticky“ sociálně pojištěný po celý letošní rok (informace z finančního úřadu je správná). Za tuto dobu se vám tedy bude odmazávat krácení předčasného důchodu a budete získávat další dobu pojištění.

Žádné ze zmiňovaných institucí nic hlásit nemusíte, protože se ve vztahu k nim nic nemění.

Otázka doplněna:

Dobrý den.
Děkuji za rychlou a věcnou odpověď. Chci se ještě dotázat, zda postup, který jsem zmínil ve svém dotazu („do osmi dnů musím přechod na OSVČ/vedlejší činnost oznámit živnostenskému úřadu, zdravotní pojišťovně a ČSSZ, které zároveň zašlu přihlášku k důchodovému pojištění“) budu uplatňovat
v lednu 2024, kdy v termínu do 10.01.2024 paušální režim opustím a od 01.01.2024 budu uplatňovat „paušální výdaje“?
Jako OSVČ/vedlejší budu následně v roce 2024 hradit pouze minimální výši zálohy na pojistné na důchodové pojištění, aby došlo k odmazávání krácení předčasného důchodu, po konci roku pak zaplatím sociální a zdravotní pojištění vypočtené ze skutečného zisku?
Děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Pokud je plátcem důchodu ČSSZ, stačí důvod vedlejší činnost doložit až s přehledem za daný kalendářní rok. Pěkně je to vysvětleno v těchto článcích:

https://www.cssz.cz/prehled-o-prijmech-a-vydajich

https://www.cssz.cz/web/cz/prehled-povinne-i-nepovinne-dokladanych-duvodu-pro-vykon-vedlejsi-cinnosti

Pokud budete důchod pobírat od ČSSZ, nemusíte na OSSZ jeho přiznání dokládat.

Z hlediska odmazávání krácení předčasného důchodu přiznaného bez výplaty není podstatné placení záloh (jsou to skutečně jen zálohy), ale to, jak se k pojištění přihlásíte v rámci přehledu o příjmech a výdajích, který budete podávat za rok 2024 v roce 2025. Úpravu důchodu lze provést až po podání přehledu a doplacení pojištění.

Na placení konkrétních částek je třeba se domluvit na vaší OSSZ, protože to je již mimo můj obor.