Může si OSVČ ještě za rok 2018 určit svůj vyměřovací základ? Od roku 2019 už nemůže?

Otázka:

Dobrý den. Může si OSVČ ještě za rok 2018 určit svůj vyměřovací základ? Od roku 2019 už nemůže? Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Může si OSVČ ještě za rok 2018 určit svůj vyměřovací základ? Od roku 2019 už nemůže?

Toto není oblast, kterou bych se v důchodové poradně zabýval. Nicméně ano, podle § 14 odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb. si již určit vyměřovací základ není možné. Výše měsíčního vyměřovacího základu činí 50 % z částky rovnající se průměru, který z daňového základu na naposledy podaném přehledu připadá na 1 kalendářní měsíc výkonu samostatné výdělečné činnosti. Samozřejmě se také nemůžete dostat pod minimální vyměřovací základ.

Bližší informace vám poskytnou na odd. OSVČ vaší OSSZ.