Může ČSSZ vydat písemné potvrzení o tom, že ID bude po doplacení dobrovolného pojistného skutečně vyplácen, případně i v jaké výši?

Otázka:

Dobrý den, chtěl bych Vás poprosit o radu v situaci, ve které jsem se ocitl. Je pro mě v tuto chvíli mimořádně důležité získat maximum informací ještě před tím, než podniknu další kroky.
Minulý rok mi byla přiznána invalidita I. stupně, ale bez nároku na výplatu ID. Mám potíže se zvládáním pracovních povinností kvůli potížím s kolapsovými stavy. Je pro mě proto taky problém navštěvovat Úřady práce a vyřizovat si dávky v hmotné nouzi, na kterých jsem v současné době závislý. Zvažuji proto, že bych si vzal půjčku (od rodiny a známých) a doplatil částku dobrovolného pojistného za chybějící dobu pojištění potřebnou pro vznik nároku na výplatu ID (v této chvíli cca 70 tisíc Kč). S tím souvisí otázky, které bych si přál s Vámi konzultovat.
1. Je pro výplatu invalidního důchodu nutné podávat zase znova novou žádost o invalidní důchod i přesto, že je mi v současnosti – od konce září 2022 invalidní důchod I. stupně (bez výplaty) přiznán?
2. Je potřeba částku dobrovolného pojistného (cca 70 tisíc Kč) za chybějící dobu pojištění pro vznik nároku na výplatu ID nutné doplatit ještě před podáním této nové žádosti o ID? Nebo postačí dobrovolné pojistné doplatit v nějakém intervalu až po novém datu přiznání ID či po doručení Rozhodnutí o opětovném přiznání ID? Do kdy nejpozději by bylo potřeba dobrovolné pojistné – částku 70 tisíc Kč v tomto případě doplatit? Pokud bych si žádost o ID podal znovu, aniž bych ještě neměl dobrovolné pojistné doplacené, mohlo by to znamenat, že by kvůli tomuto nejspíše byla moje žádost automaticky zamítnuta?
3. Má v případě nové žádosti o ID platnost i nadále ten původní posudek LPS, na základě kterého byla přiznána invalidita I. stupně před téměř 12 měsíci, nebo se při podávání nové žádosti o ID vždy automaticky vypracuje nový posudek LPS? Jak dlouhá je platnost posudků vypracovaných LPS pro účely rozhodování o ID? Pokud existuje nějaká lhůta platnosti posudku (například rok), počítá se od data přiznání invalidity, nebo až ode dne převzetí posudku posuzovaným?
4. Může na požádání ČSSZ vydat dokument – písemné potvrzení o tom, že ID bude po doplacení dobrovolného pojistného skutečně vyplácen, případně i v jaké výši? Vzhledem k tomu, že se jedná o půjčku, potřebuji mít ujištění, že částku za dobrovolné pojistné neuhradím zbytečně, bez přiznání nároku na výplatu ID.
5. Je možné nějakým způsobem pro mě vypočítat alespoň orientačně předběžně očekávanou výši měsíčně vypláceného ID po doplacení dobrovolného pojistného? Lze tuto částku uvést na nějaké formální potvrzení? Na koho přesně se na ČSSZ v této věci obrátit?
Předem Vám moc děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Může ČSSZ vydat písemné potvrzení o tom, že ID bude po doplacení dobrovolného pojistného skutečně vyplácen, případně i v jaké výši?

1. Ano, pokud byla původní žádost o invalidní důchod zamítnuta a od doručení rozhodnutí uplynulo více než 30 dní (rozhodnutí nabylo právní moci), je třeba uplatnit novou žádost o invalidní důchod.

2. Této konstrukci moc nerozumím – pokud potřebná doba pojištění získána není, tak další žádost bude pochopitelně opět zamítnuta. A opět, pokud uplyne více než 30 dní od vydání rozhodnutí, bude třeba podat třetí žádost… To je prostě nesmysl. Pokud potřebná doba pojištění získána není, nemá smysl ČSSZ „oťukávat“ zkušebními žádostmi.

3. Platnost posudku určuje posudkový lékař při jeho původním vystavení. Může to být 6 měsíců, rok, dva, tři… nebo může být invalidity uznána trvale. Pokud je podána nová žádost o invalidní důchod, protože původní byla zamítnuta, může posudkový lékař uvést, že trvá na původním posudkovém závěru, příp. ho může přehodnotit a vydat nový posudek s rozličným výsledkem posouzení.

4. Ne, žádné takové potvrzení ČSSZ nevydá, ani vydat nemůže. Důchody se přiznávají v rámci správního řízení a základě podané žádosti. Pouze rozhodnutí je doklad o výsledku správního řízení. Takovou jistotu, jakou požadujete, mít dopředu nebudete.

5. Ne, ČSSZ ani OSSZ neprovádějí předběžné výpočty invalidních důchodů – opět platí to, co je uvedeno v bodě 4. O důchodech ČSSZ rozhoduje (a počítá je) v rámci správního řízení po podání žádosti o důchod. O výši důchodu před jeho přiznáním nikdo žádné potvrzení nevystaví.