Výše invalidního důchodu po doplacení pojištění

Otázka:

Syn je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání od 12. 4. 2010. Od 1. 5. 2011 do současné doby (30. 4. 2015) jsem za něho zaplatil dobrovolné důchodové pojištění.
Od června 2013 má Posudkem o invaliditě PSSZ – LPS přiznán 3. stupeň invalidity.
Od 1. 5. 2015 by měl získat nárok na invalidní důchod. Můžete mi prosím sdělit přibližnou výši tohoto důchodu?

Odpověď:

Výše invalidního důchodu po doplacení pojištění

Jestliže váš syn získal nárok na invalidní důchod pouze díky doplacení dobrovolného důchodového pojištění,  nebude mu invalidní důchod doplacen zpětně, ale až ode dne doplacení pojistného, tj. ode dne, kdy byly finanční prostředky připsány na účet okresní správy sociálního zabezpečení, u které jste pojištění doplácel.

Výši invalidního důchodu z takto poskytnutých údajů určitě není možné odhadnout. Podle délky doby pojištění, kterou bylo třeba doplatit, předpokládám, že synovi je více než 28 let (tam by mohly být podmínky jiné). Doplacením dobrovolného důchodového pojištění váš syn v doplácené době získal měsíční vyměřovací základ (zjednodušeně hrubá mzda) okolo 6.500 Kč. Pokud vezmete v úvahu, že synovi se bude důchod počítat ze všech výdělků od roku, kdy mu bylo 19 let a všech dob pojištění od 18 let a těchto dob a výdělků moc nezískal, bude tomu odpovídat i výše invalidního důchodu.