Musím jít do starobního důchodu nebo můžu dále pracovat s invalidním důchodem?

Otázka:

pobírám důchod 1.st-měla bych jít v prosinci do důchodu .Musím jít do starobního důchodu a nebo můžu pracovat dále s invalidním důchodem

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Musím jít do starobního důchodu nebo můžu dále pracovat s invalidním důchodem?

Uplatnit žádost o starobní důchod je vaše právo nikoliv povinnost. O starobní důchod si tedy v důsledku nemusíte požádat nikdy. K datu 65. narozenin vás však ČSSZ “převede” (bude vám přiznán) do starobního důchodu, který bude vyplácen ve výši invalidního důchodu – § 61a zákona č. 155/1995 Sb. Od té doby se vám již doba výdělečné činnosti nebude hodnotit jako práce nad nárok. Zpětně je možné důchod doplatit nejvýše pět let.

Výše uvedené “převedení” do starobního důchodu není překážkou pro uplatnění “běžné” žádosti o starobní důchod.