Mám povinnost žádat o starobní důchod?

Otázka:

Jsem povinná při dosažení důchodového věku odejít do důchodu?
Má zaměstnavatel právo mne při dosažení důchodového věku propustit?
Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Mám povinnost žádat o starobní důchod?

Žádost o starobní důchod je vaše volba a žádný zákon vám nestanovuje povinnost požádat o starobní důchod při dosažení důchodového věku ani nikdy později. Pokud nebudete chtít, nemusíte si o starobní důchod požádat nikdy.

Zaměstnavatel vás může propustit ze stejných důvodů, jako každého jiného zaměstnance. Dosažení důchodového věku ani přiznání starobního důchodu však mezi zákonnými možnostmi propuštění nejsou. Nemusíte ani měnit pracovní smlouvu a můžete nadále pracovat na smlouvu na dobu neurčitou.