Musí starobní důchodce dodržet dvouměsíční výpovědní lhůtu?

Otázka:

Jsem pracující starobní důchodce. Platí pro mě dvouměsíční lhůta při rozvázání pracovního poměru z mé strany?

Odpověď:

Musí starobní důchodce dodržet dvouměsíční výpovědní lhůtu?

Ano, výpovědní lhůta u výpovědi dané zaměstnaným starobním důchodcem je stejná jako u zaměstnance, který žádný důchod nepobírá. Výpovědní lhůta činí dva měsíce a začíná běžet v první den kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byla výpověď zaměstnancem podána. Jestliže tedy stihnete výpověď podat do konce října, skončí vám pracovním poměr k 31. 12. 2013.