Musí ČSSZ doložit výpočtem, pokud zamítne starobní důchod z důvodu vyššího invalidního důchodu?

Otázka:

Dobrý den, pane Maříku,
ptám se ještě, zdali musí žadatel o starobní důchod, který dosud pobírá částečný invalidní důchod, požádat ČSSZ, aby při výpočtu nového OVZ a tím i nového výpočtového základu použila § 19 zákona č. 155/1995 Sb.? Anebo je toto povinností ČSSZ použít tento § 19 automaticky dle zákona?
Může ČSSZ sdělit žadateli o starobní důchod, že mu ho nepřiznává z toho důvodu, že výše starobního důchodu by byla nižší než výše doposud pobíraného částečného invalidního důchodu, aniž by toto své rozhodnutí doložila výpočtem?
Existovala by v takovém případě nějaká obrana proti takovému rozhodnutí?
Četl jsem totiž na internetových stránkách ČSSZ, že pro poživatele invalidních důchodů je zbytečné žádat o starobní důchod, protože ve většině případů je invalidní důchod vyšší než nově vypočtený starobní důchod, což si myslím, že by mohla být pravda jedině v případě poživatelů plného invalidního důchodu. U poživatelů částečných invalidních důchodů si myslím, že nově vypočtený starobní důchod by měl být určitě vyšší.
Děkuji moc za odpověď.
Zdravím.

Odpověď:

Musí ČSSZ doložit výpočtem, pokud zamítne starobní důchod z důvodu vyššího invalidního důchodu?

ČSSZ vámi zmiňovaný výpočet dle § 19 zákona o důchodovém pojištění provede sama a není třeba o něj žádat:

Starobní a invalidní důchod pojištěnce, který pobírá nebo pobíral některý z těchto důchodů nebo plný invalidní nebo částečný invalidní důchod, popřípadě důchod za výsluhu let, nesmí být vyměřen z nižšího výpočtového základu, než kolik činí výpočtový základ stanovený podle § 15 z osobního vyměřovacího základu…

Zákon jasně uvádí, že nový důchod nesmí být vypočítán z… Tím je ČSSZ vázána a nemůže se od tohoto znění odklonit.

Ne, ČSSZ toto pochopitelně vždy doloží výpočtem důchodu, že starobní důchod vyšel nižší, než je vyplácený invalidní důchod. Pokud s rozhodnutím ČSSZ nebudete souhlasit, můžete proti němu podat námitku. V rozhodnutí o námitce ČSSZ rozepisuje výpočet důchodu opravu do detailu.

Zda vyjde nebo nevyjde výpočet starobního důchodu vyšší než dosud pobíraný invalidní důchod, není možné dopředu paušalizovaně určit. Moc nevěřím tomu, že by ČSSZ takovou informaci na svých stránkách měla (můžete mi poslat odkaz). Obecně jsou pochopitelně invalidity prvního a druhého stupně nižší, než invalidita třetího stupně a je tak u nich větší pravděpodobnost, že starobní důchod vyjde vyšší, než u invalidity třetího stupně.