Částečný invalidní důchod – výpočet

Otázka:

Jak se vypočítá částečný invalidní důchod?

Odpověď:

Částečný invalidní důchod – výpočet

Částečné invalidní důchody již do roku 2010 neexistují, nahradily je invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně a invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně. Výpočet částečných invalidních důchodů byl stejný, jako se dne počítají invalidní důchody pro invaliditu druhého stupně. Invalidní důchod pro invaliditu je o něco menší a tudíž vychází i nižší než dříve přiznávané částečné invalidní důchody.

Výpočet (částečného) invalidního důchodu je poměrně složitý, proto ho nastíním pouze v základech. Invalidní důchod se počítá z doby pojištění od ukončení povinné školní docházky, u žadatelů, kteří studovali až po roce 1995, se doba studia počítá až od 18 let věku. Při výpočtu jsou důležité také výdělky, kterých “částečný invalidní důchodce” dosáhl v tzv. rozhodném období. Při výpočtu se hodnotí výdělky od roku, který následuje po roce, v němž žadatel dosáhl věku 18 let, ale nejdříve od roku 1986. Na výpočet invalidního důchodu má také vliv tzv. dopočtená doba, tj. doba od vzniku invalidity do data dosažení důchodového věku bezdětné ženy (toto platí i pro muže). Tato doba se hodnotí jako odpracovaná.

Rozdíl mezi výpočtem invalidního důchodu prvního stupně a výpočtem invalidního důchodu druhého stupně (dříve se takto počítal částečný invalidní důchod) je v tom, že při stanovování procentní výměry důchodu se za každý rok doby pojištění počítá u prvního stupně 0,5 % výpočtového základu a u druhého stupně 0,75 % výpočtového základu. K výsledku se připočítá základní výměra důchodu, která je pro všechny důchody stejná.

K pochopení výpočtu vám doporučuji si přečíst článek o výpočtu starobního důchodu.