Jak sníží pobírání invalidního důchodu 3. stupně výpočet starobního důchodu?

Otázka:

Dobrý den, pročítal jsem zde řadu příspěvků. Pokud chápu dobře, invalidní důchod 3. stupně se počítá do “odpracovaných” let i pro výpočet starobního důchodu pouze z 80 %. Jestli to tedy správně chápu, tak starobní důchod bude o 20 % nižší poměrnou částí za léta v invalidním důchodu? Děkuji.

Odpověď:

Jak sníží pobírání invalidního důchodu 3. stupně výpočet starobního důchodu?

Doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně (dříve plný invalidní důchodu) se skutečně do celkové doby pojištění hodnotí v rozsahu 80 %.

Výše důchodu se skládá ze základní výměry důchodu a procentní výměry důchodu. Základní výměra důchodu je pro všechny stejná v roce 2015 činí 2.400 Kč. Procentní výměra důchodu se počítá ze získané doby pojištění a získaných vyměřovacích základů (výdělků). Při výpočtu procentní výměry důchodu se hodnotí každý celý rok pojištění 1,5 % výpočtového základu – např. při 45 letech pojištění jde o 67,5 % (podrobně vysvětleno zde).

Pokud budete pobírat např. pět let invalidní důchod 3. stupně, získáte kvůli krácení na 80 % o jeden rok méně. Při výpočtu důchodu tak získáte o 1,5 % výpočtového základu méně. Při současné výši důchodu může jít o cca 180 až 250 Kč.

Otázka doplněna:

Dobrý den pane Maříku, děkuji za Vaši promptní odpověď.

Na jiném místě Vašich webových stránek je ovšem napsáno, že v 65 letech se invalidní důchod mění automaticky na starobní (=není nutno o něj žádat). Nicméně zde uvádíte, že bude “vybrán” ten důchod, který je vyšší. Neplatilo toto v nějaké předchozí úpravě zákona? (viz Vaše slova o “krácení” důchodu přes 200 Kč např. v případě ID III. stupně v délce 5 let).

Děkuji předem za laskavé objasnění.

Odpověď doplněna:

Jedná se o dvě různé situace:

  1. Pokud dosáhne věku 65 let (příp. později, je-li důchodový věky vyšší) poživatel invalidního důchodu, je mu důchod změněn na starobní. V tomto případě však nedochází k žádnému přepočítáni – jde pouze o přejmenování a starobní důchod vždy náleží ve výši dosud vypláceného invalidního důchodu.
  2. Při dosažení důchodového věku si může poživatel invalidního důchodu požádat o starobní důchod. V tomto případě ČSSZ starobní důchod vypočítá a jeho výši porovná s výší dosud vypláceného invalidního důchodu – pak postupuje tak, jak se popsáno v tomto článku (ponechá/přizná se vyšší z důchodů).

V prvním případě jde o starobní důchod dle § 61a zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění a ČSSZ důchod “přejmenuje” sama (z moci úřední). Ve druhém případě jde o starobní důchod dle § 29 stejného zákona a řízení se zahajuje na žádost důchodce.