ČSSZ při výpočtu starobního důchodu nezohlednila moje příjmy v letech 1986-1989 kvůli chybějícím evidenčním listům

Otázka:

ČSSZ při výpočtu starobního důchodu nezohlednila moje příjmy v letech 1986-1989 kvůli chybějícím evidenčním listům důchodového pojištění. Doložil jsem pracovní smlouvy a platové výměry (originály), ale bez výsledku. Pracoval jsem v tehdejším SSM, považuji za nepravděpodobné, že by formuláře tehdy nebyly doručeny ČSSZ. Existuje proti takovému rozhodnutí nějaká obrana?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

ČSSZ při výpočtu starobního důchodu nezohlednila moje příjmy v letech 1986-1989 kvůli chybějícím evidenčním listům

Ne, pokud není možné doložit skutečně výdělky z dané doby, není možné použít pracovní smlouvy ani platové výměry, protože z nich nelze určit přesný výdělek v daném roce. Tyto doklady lze použít k prokázání doby zaměstnání. Místo výdělků se v tomto případě zhodnotí vyloučená doba, která zajistí, aby nedošlo ke zhoršení průměru z výdělků získaných v jiném období.

Naopak SSM je jedna z organizací, od které podklady chybí velmi často.