Musí ČSSZ akceptovat moji námitku, pokud mi neodpověděla do 30 dnů?

Otázka:

Dobrý den. Požádala jsem ČSSZ o starobní důchod předčasný o 360 dnů. Přišel mě výpočet důchodu, proti výpočtu jsem do 30-ti dnů podala námitku. Na internetu jsem našla informaci, že ČSSZ má na odpověď lhůtu 30 dnů, pokud je třeba dokládat zdravotní stav, tak je lhůta delší. V mém případě při výpočtu starobního důchodu nebylo třeba dokládat zdravotní stav, ale ČSSZ mě zatím neodpověděla a 30 dnů již uplynulo. Znamená to v praxi, že nyní musí moji námitku akceptovat, protože lhůta na odpověď již uplynula? Děkuji a přeji hezký den.

Odpověď:

Musí ČSSZ akceptovat moji námitku, pokud mi neodpověděla do 30 dnů?

Česká správa sociálního zabezpečení má sice “základní” lhůtu podle správního řádu na vyřízení námitky 30 dní, ale i tu je možné prodloužit o dalších až 30 dní např. ve zvlášť složitých případech – § 71 odst. 3 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb. Lhůta pro vydání rozhodnutí se kromě dob uvedených ve správním řádu prodlužuje též o dobu, po kterou se došetřují další rozhodné skutečnosti – § 107a odst. 1 zákona č. 582/1991 Sb.

To, že rozhodnutí o námitce nebylo vydáno ve lhůtě 30 dnů určitě neznamená povinnost ČSSZ akceptovat vaše námitky a neznamenalo by to ani v případě, že by výše uvedené neplatilo – ČSSZ vám nemůže potvrdit požadavek, který odporuje zákonu, i kdyby nestihla vydat rozhodnutí včas.