Důchod byl přiznán v roce 2013. Mohu žádat o zpětnou výplatu důchodu?

Otázka:

Starobní důchod mi byl přiznán k 1. 8. 2013 nárok jsem měl o 2 roky dříve. Mohu žádat o zpětnou výplatu důchodu?

Odpověď:

Důchod byl přiznán v roce 2013. Mohu žádat o zpětnou výplatu důchodu?

Kdy bylo o přiznání důchodu rozhodnuto, už v roce 2013? Paragraf 86 odst. 4 zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, říká, že oprávněný může do třiceti dnů ode dne oznámení rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení písemně požádat o změnu data přiznání důchodu. Pokud tedy bylo o důchodu rozhodnuto již v roce 2013, žádnou změnu již provést nemůžete.

Pokud je vaše situace jiná, zkuste ji lépe popsat.