Kde žádat o vdovský důchod?

Otázka:

Dobrý den, jsem Slovenka vdaná za Čecha. Oba jsme v důchodu, já pobírám důchod v České republice za odpracovaných 9 let v částce 2000 korun. Kde mám žádat o vdovský důchod? Oba jsme důchodci. Děkuji.

Odpověď:

Kde žádat o vdovský důchod?

O vdovský důchod si požádejte na místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. K žádosti budete potřebovat oddací a úmrtní list a občanský průkaz.