Mladý invalidní důchodce: Důchod byl vyměřen 3125,- Kč. Nedošlo při výpočtu k chybě?

Otázka:

Dobrý den, syn nastoupil 1. 8. 14 do svého prvního zaměstnání, po 11 dnech nastoupil PN, (těžká autohavárie) po roce mu byl přiznán plný ID III. stupně, důchod vyměřen 3125,- Kč. Nedošlo při výpočtu k chybě? Neměl mu být vyměřován z průměrné republikové mzdy? Děkuji.

Odpověď:

Mladý invalidní důchodce: Důchod byl vyměřen 3125,- Kč. Nedošlo při výpočtu k chybě?

Aby byl invalidní důchod spočítán “z průměrné mzdy”, tj. způsobem popsaným v článku o ochranném výpočtu invalidního důchodu, musí být splněny podmínky v článku popsané, tj. vznik nároku na důchod musí být před 28. narozeninami a chybějící doba mezi 18. rokem věku a vznikem nároku na invalidní důchod musí být kratší jednoho roku.

Pokud nebylo výše uvedené splněno, nemůže být v článku popsaný výpočet proveden. Jestliže si nejste jistá, zda tuto podmínku váš syn splňuje, pošlete mi víc informací.