Zvýšení invalidního důchodu z I. na II. stupeň, námitka a jeho snížení

Otázka:

Dobrý den. V roce 2009 mi byl přiznán částečný invalidní důchod. Dávky jsem začal pobírat v únoru 2010 (pro ID I. stupně). V únoru 2016 mi byl přiznán kvůli zhoršenému zdravotnímu stavu ID II. stupně. Pokud bych se odvolal a nezískal bych ID III. stupně a hypoteticky by mi vrátili ID I. stupně, bude mi snížená původní částka vypočtená pro ČID v roce 2009? Děkuji za odp.

Odpověď:

Zvýšení invalidního důchodu z I. na II. stupeň, námitka a jeho snížení

Záleží na tom, zda vám byl skutečně přiznán částečný invalidní důchod, tj. zda byl přiznán před 1. 1. 2010 a následně transformován na invalidní důchod pro invaliditu I. stupně, nebo šlo o invaliditu I. stupně přiznanou po 31. 12. 2009.

Z vašeho popisu si nejsem zcela jistý, ale předpokládám, že šlo o první variantu. V tom případě nyní při zvýšení na invaliditu II. stupně nedošlo ke zvýšení vypláceného důchodu. Stejně tak by při dalším snížení z invalidity II. stupně na invaliditu I. stupně nedošlo ke snížení invalidního důchodu.

Pokud by šlo o druhou variantu (tj. invalidní důchod přiznaný po 31. 12. 2009), došlo by nyní při zvýšení invalidity ke zvýšení důchodu a tím pádem by při snížení invalidního důchodu došlo i k jeho snížení. Nešlo by ale o snížení na úroveň z roku přiznání důchodu, neboť důchody se od té doby několikrát valorizovaly.