Výpočet invalidního důchodu v roce 1995. Neudělala ČSSZ chybu?

Otázka:

ČSSZ dne 6.10.1995 rozhodla o mé plné invaliditě (dnes invalidita 3. stupně). Při výpočtu průměrného měsíčního výdělku (PMV) mi tehdy byl vyměřen důchod z výdělků za r. 1986, 1991-1994. Mám pochybnost o započítání výdělku r. 1986, protože jsem byla v r. 1985 přijata do nultého ročníku VŠ, takže ve školním roce 1985-1986 jsem přes den chodila do školy a večer jsem chodila na brigádu do divadla, kde jsem ve dnech konání představení dělala šatnářku. Asi byly v rámci mzdy za brigádu prováděny i odvody, takže byl výdělek započítán, ale byl pro mne velmi nevýhodný a snížil mi PMV. V roce 1995 mi byl s přiznáním invalidního důchodu vypočítán PMV 2.424,-, takže důchod (64% PMV) činil 1.552,-Kč (dnes mám 8.635,-Kč, přičemž procentní 5.935,- a základní 2.700,-Kč, uváděno bez navýšení pro rok 2019, ještě jsem neobdržela). V rozhodnutí ČSSZ jsem se také nedozvěděla datum vzniku invalidity, což má ale vliv na další souvislosti. Rozhodnutí o invaliditě jsem obdržela, když mi bylo 28 let a 5 měsíců, ale v pracovní neschopnosti, v jejímž závěru jsem rozhodnutí obdržela, jsem byla už ve 27 letech. Neměla jsem správně být zařazena do kategorie „mladý invalida“, tj. invalidní pojištěnec mladší 28 let? V takovém případě by se mělo vycházet při výpočtu z všeobecného vyměřovacího základu upraveného přepočítacím koeficientem. Můj dotaz tedy směřuje k tomu, zda bylo dle Vašeho názoru ze strany ČSSZ postupováno správně, a zda způsob výpočtu neměl probíhat jinak, tj. jestli nejsem poškozena. A také mám ještě obavy, že pokud bych požádala na ČSSZ o přepočítání, aby to nakonec nevyznělo v můj neprospěch, protože vím, že se takové případy stávají.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Výpočet invalidního důchodu v roce 1995. Neudělala ČSSZ chybu?

Z toho jak vaši situaci popisujete se domnívám, že postup ČSSZ byl v pořádku. Nultý ročník vysoké školy se nijak nehodnotí (není to studium) a pokud tento rok patřil mezi “pět nejlepších” v posledních 10 letech, je postup správný.

V dané době se při “ochranným výpočtu” počítal invalidní důchod z PMV, který byl stanoven ve výši minimální mzdy (§ 11 odst. 2 bod 6 vyhl. č. 149/1988 Sb.), která tehdy činila 2.200 Kč a byla tedy nižší, než byl váš skutečný PMV.