Manželka má takto spočtenou dobu pojištění 40 roků a 50 dní navíc, z toho doba pojištění 26,52 roků a náhradní doba pojištění 16,60 roků

Otázka:

Doba pojištění
Pokud dobře chápu nárok na předčasný důchod platí podmínka, že doba pojištění musí dosáhnout alespoň 35 let nebo doba pojištění dosáhla 30 let bez náhradních dob pojištění.
Doba pojištění – je chápána jako doba pojištění s příklady krácení – 80% -studium nad 18, 80% -úřad práce apod..
Manželka má takto spočtenou dobu pojištění 40 roků (40 roků a 50 dní na víc) z toho doba pojištění 26,52 roků a náhradní doba pojištění 16,60 roků) – ale splňuje dobu pojištění alespoň 35 let – tedy z hlediska doby pojištění nevznikne problém, při žádosti o předčasný důchod.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Manželka má takto spočtenou dobu pojištění 40 roků a 50 dní navíc, z toho doba pojištění 26,52 roků a náhradní doba pojištění 16,60 roků

To není možné takto říci, protože některé náhradní doby pojištění se nejen krátí na 80 %, ale také nehodnotí v celém rozsahu – studium po 18. roce, evidence na úřadu práce. Z uvedených náhradních dob může být všechno úřad práce bez podpory a z uvedené doby se zhodnotí nejvýše tři roky. Dobu pojištění je třeba vždy spočítat, není možné vycházet z těchto součtů.