Nárok na starobní důchod mi nevznikl. Může mi být přiznán, pokud získám potřebnou dobu pojištění v roce 2027?

Otázka:

Jsem narozena 13.1.1961. Ke dni 13.9.2023 byla žádost o starobní důchod zamítnuta z důvodu, že jsem získala pouze 30 roků a 310 dni pojištění a pouze 23 roků a 244 dní doby pojištění. Tudíž nárok na starobní důchod vzniká až 13.5.2030 čemuž rozumím a netřeba nic vysvětlovat.
A teď se ptám!
Jelikož jsem a dále budu v pracovním procesu a zaměstnavatel řádně platí důchodové pojištění mohu požádat o důchod již k cca 8.11.2027 kdy dosáhnu oněch 35 let pojištění jak je výše psáno kde mám k 13.9.2023 30 roků a 310 dní?
Děkuji za odpověd
A ještě jeden dotaz .
U toho rozhodnutí o zamítnutí starobního důchodu je osobní list důchodového pojištění. A mám psáno: Celkovou dobu pojištění 31 roků a 130 dnů
Získaná doba pro nárok pro stanovení výše procentní výměry:
Celková doba pojištění 30 roků a 310 dní
Doba pojištění bez náhradních dob do nároku 23 roků a 244 dní
A teď mám prosím dotaz:
Mohu si ten rozdíl mezi 31 let a 130 dnů a 30 roků a 310 dní což je cca 6 měsíců doplatit?
Děkuji za odpověd

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Nárok na starobní důchod mi nevznikl. Může mi být přiznán, pokud získám potřebnou dobu pojištění v roce 2027?

Pro vznik nároku na starobní důchod je třeba splnit dvě základní podmínky – dosáhnout důchodového věku a získat potřebnou dobu pojištění. Pokud jste již důchodového věku dosáhla, zbývá splnit druhou podmínku. Pokud to bude v roce 2027, může vám být poté důchod přiznán.

Rozdíl mezi celkovou dobou a celkovou dobou pojištění je způsobem tím, že se některé náhradní doby pojištění hodnotí pouze na 80 %. Doplácet lze pouze doby uvedené v článku o dobrovolném důchodovém pojištění. Samotný rozdíl nelze nijak doplácet, tak jak nad tím uvažujete.