Jaká je částka při obnovení vdovského důchodu?

Otázka:

Jaká je částka při obnovení vdovského důchodu? Díky.

Odpověď:

Jaká je částka při obnovení vdovského důchodu?

Vdovský důchod (stejně jako všechny ostatní důchody) se skládá ze základní výměry důchodu, která je pro všechny důchodce stejná a v roce 2015 činí 2.400 Kč a z procentní výměry důchodu, která se odvíjí od dob pojištění a získaných výdělků zemřelého. Zákon o důchodovém pojištění stanoví, že procentní výměra obnoveného vdovského důchodu nesmí být nižší než procentní výměra vdovského důchodu při jeho odejmutí. Vzhledem k tomu, že v rámci valorizací dochází k postupnému zvyšování základní výměry důchodu, bývá obnovený vdovský důchod o několik desetikorun až několik málo stokorun vyšší, než byl při jeho odejmutí.

Výši obnoveného vdovského důchodu však může ovlivnit i krácení v případě, že by vdově byl v mezidobí přiznán starobní nebo invalidní důchod. V tom případě by se nižší z důchodů, což bývá nejčastěji vdovský důchod, vyplácen pouze ve výši poloviny procentní výměry důchodu (vysvětleno zde).

Zákonná úprava
§ 51 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění:

Výše procentní výměry vdovského a vdoveckého důchodu, na který vznikl znovu nárok podle § 50 odst. 4, nesmí být nižší než procentní výměra vdovského nebo vdoveckého důchodu, která náležela ke dni zániku nároku na tento důchod.