Obnovení vdovského důchodu. Žena narozená 1960, muž zemřel 2006.

Otázka:

Ovdověla jsem v srpnu 2006, dcera studovala na vysoké škole, vdovský a sirotčí důchod nám byl odňat po dokončení studia v září 2010. Já jsem dosáhla 50 let v květnu 2010. Kdy budu mít nárok na obnovení vdovského důchodu a bude ve stejné výši, jaký nám byl v roce 2006 vyměřen? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Obnovení vdovského důchodu. Žena narozená 1960, muž zemřel 2006.

Nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu budete mít při dosažení 55 let.

Důchod se skládá ze základní a procentní výměry. Výše procentní výměry vdovského důchodu nesmí být nižší, než procentní výměra vdovského důchodu, která náležela ke dni zániku nároku na tomto důchod. Vzhledem tomu, že se základní výměra důchodu od roku 2010 zvyšovala, bude váš vdovský důchod o něco vyšší než vdovský důchod pobíraný v roce 2010.