Manžel má invalidní důchod a pobíral příspěvek na péči

Otázka:

Dobrý den, manžel má ID1. st a pobíral příspěvek na péči o osobu blízkou, ale ta bohužel umřela, co má teď dělat má se jít nahlásit na ÚP? aby měl krytá zdravotní a sociální pojištění, děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Manžel má invalidní důchod a pobíral příspěvek na péči

Informace o zdravotním a sociálním pojištění důchodců naleznete v tomto článku. Zdravotně pojištěný je každý poživatel českého důchodu, takže kvůli zdravotnímu pojištění se vám manžel na úřad práce hlásit nemusí. Nicméně do evidence úřadu práce je přesto vhodné se přihlásit, protože by váš manžel mohl mít nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Evidence na úřadu práce se při výpočtu důchodu hodnotí v tomto rozsahu. Evidencí na úřadu práce tak váš manžel může získat další dobu pojištění, která bude hodnocena při výpočtu starobního důchodu (to je další důvod pro přihlášení na úřad práce).

Další informace k tématu péčí naleznete v tomto článku. Nyní je třeba v součinnosti s místně příslušnou OSSZ podat návrh na zahájení řízení o vydání rozhodnutí OSSZ o době a rozsahu péče, aby se doba péče vašemu manželovi započítala jako náhradní doba pojištění.

Nad rámec dotazu pouze upřesním, že příspěvek na péči nepobíral váš manžel, ale opečovávaná osoba.