Na IODLP mám 45 let a 239 dní. Kolik musím doplatit do 46 let?

Otázka:

Dobrý den
Na info.listu mám uvedenu dobu pojištění 45roků a 239dnů.Kolik měsíců musím uhradit aby se počítalo 46roků. Děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Na IODLP mám 45 let a 239 dní. Kolik musím doplatit do 46 let?

Musel byste doplatit 126 dní, tj. 5 měsíců. Tento postup má ale minimálně dvě problémy:

  1. Údaj z informativního osobního listu důchodového pojištění nevypovídá nic o získané době pojištění. Je to jen prostý součet dob, ne dob pojištění.
  2. Doplácet nemůžete jen tak nějaké imaginární měsíce, ale přesně stanovené období. A období, které je možné doplácet, je zákonem striktně omezeno.

Navíc doba uvedená na IOLDP končí k nějakému datu a po tomto datu jste mohl být (a pravděpodobně byl) dále pojištěn.