Mám přiznán invalidní důchod trvale a chci žádat o jeho zvýšení. Jak se bude postupovat po zlepšení zdravotního stavu?

Otázka:

Dobrý den, mám stanoven ID I.st. – TRVALE. Momentálně mám jiné zdravotní obtíže, výrazně omezující pracovní schopnost, na základě doporučení lékaře budu podávat žádost o nové posouzení zdr.stavu a možnost navýšení ID na vyšší stupen, v případě, že mi bude vyhověno a stupen ID bude navýšen na kratší časové období, řekněme rok – než se zdr. stav zlepší, jak bude po té posouzen původní zdr. problém, kde byla platnost ID stanovena trvale. Bude nutné znovu žádat o ID na původní diagnozu a podstoupit nová vyšetření? Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Mám přiznán invalidní důchod trvale a chci žádat o jeho zvýšení. Jak se bude postupovat po zlepšení zdravotního stavu?

Při každé kontrolní lékařské prohlídce (KLP) je stanovena platnost posudku. Je jedno, zda je KLP vyvolána ze strany ČSSZ nebo na základě vaší žádosti o změnu výše invalidního důchodu. Pokud si tedy nyní požádáte o změnu výše invalidního důchodu a posudkový lékař stanový novou platnost posudku do určitého data, budete v době jejího skončení ze strany ČSSZ vyzvána k podrobení se další KLP. Vy tedy o nic žádat nebudete, ČSSZ vás sama vyzve (pokud nebude stanovena platnost posudku trvale).

Zda byla dříve stanovena platnost trvale, není pro další posuzování rozhodující. Vše se řídí pouze platností u posledního posudku, kterou vždy stanovuje posudkový lékař.