Mám možnost odmítnou slovenskou dobu, abych pobírala pouze český starobní důchod?

Následující dotaz navazuje na tuto předešlou odpověď.

Otázka:

Dobrý den.

Mohu se ještě zeptat, zda mohu u nás odmítnout nechat si započítat 1,5 roku, které jsem pracovala pro slovenskou firmu? Udělá mi to sice rozdíl asi 500,- Kč na důchodě, ale dostanu ho hned a nemusím čekat dalších 8 měsíců, než dostanu slovenský důchod. Takto bych přišla asi o 50 000,- Kč a vzhledem k tomu, že nemohu požádat o vyrovnávací příspěvek, tak možná o více.

Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Mám možnost odmítnou slovenskou dobu, abych pobírala pouze český starobní důchod?

Ve vaší situaci nemáte možnost volby – smlouva mezi ČR a Slovenskem (zde ke stažení) ve svém článku 20 uvádí:

Doby zabezpečení získané přede dnem rozdělení České a Slovenské Federativní Republiky se považují za doby zabezpečení toho smluvního státu, na jehož území měl zaměstnavatel občana sídlo ke dni rozdělení České a Slovenské Federativní Republiky nebo naposledy před tímto dnem.

Česká republika vám nemůže hodnotit doby zaměstnání získané před rokem 1993, neboť by došlo k neoprávněné výplatě důchodu – za tuto dobu vám musí vyplácet důchod Slovensko. Pokud by k neoprávněné výplatě důchodu došlo vaší vinou, což by bylo snadno prokazatelné, neboť ve všech žádostech o důchod prohlašujete, zda jste měla k 31. 12. 1992 zaměstnavatele a trvalé bydliště na území ČR nebo Slovenska, musela byste neoprávněně vyplacenou částku důchodu vrátit a vystavujete se i riziku trestního stíhání.