Po přiznání českého důchodu se mi snížil slovenský důchod

Otázka:

Dobrý den, chtěl bych poradit v následujícím :Pobírám český i slovenský důchod. Jsem ročník 1955, od začátku studia ( 1.9.1970 ) až do současnosti jsem studoval, byl na vojně, vždy jsem pracoval a dodnes pracuji na území ČSFR, a potom ČR. Problém je v tom, že ke dni rozdělení ČSFR tj. k 31.12.1992 měl můj zaměstnavatel mzdovou účtárnu v Bratislavě. Česká správa soc. zabezpečení Praha mi vypočetla důchod za dobu od 1.1.1993 do 16.11.2018 tj. 9496 dnů. O důchod jsem požádal ke dni 1.1.2019 . Socialná poisťovna Bratislava mi počítá od 1.9.1970 do 31.12.1992 – tj. 8158 dní. Tato mi důchod vyměřila dle SR ke dni 31.8.2017. Když Socialná poisťovna Bratislava zjistila, že ke dni 1.1.2019 začínám pobírat důchod v Česku, tak tento důchod převedla na Euro a připočetla slovenskou část důchodu. Tímto postupem jsem značně poškozen ze strany Slovenska, protože mi není jasné proč se český důchod na slovenské straně musí přepočítat Já si osobně myslím, pokud mi česká strana vypočetla 53,789 % důchodu, tak slovenská strana by měla dopočítat část procent do 100 %. Proto se ještě jednou ptám, jestli je postup slovenské strany správný. Pokud vím od kolegů kteří jsou z bývalého zaměstnání již na důchodku, žádný z nich takový přepočet nemá. Děkuji Vám za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Po přiznání českého důchodu se mi snížil slovenský důchod

V tomto případě předpokládám, že jste měl slovenský důchod zvýšen na minimální výši (v době, kdy jste ještě neměl český důchod přiznán). Po přiznání českého starobního důchodu Slovensko přihlédlo i k důchodu pobíranému v Česku a vzhledem k tomu, že v součtu pobíráte více než minimální slovenský důchod, výši důchodu do minima nemuselo dopočítávat a důchod vám vyplácí v částce, která byla skutečně spočítána. Výsledek pak odpovídá tomu, co píšete – za českou dobu pobíráte český dílčí důchod, za slovenskou zase slovenský.

Výše uvedené je ale pouze můj odhad – snížení slovenského důchodu vám měla zdůvodnit slovenská Sociální pojišťovna ve svém rozhodnutí.