Zprostředkovatelská výplata důchodu. Pošle ČSSZ oba výpočty?

Otázka:

Dobrý den, budu žádat o předčasný starobní důchod a ke dni 31.12.1992 jsem pracovala v Kooperativě. Vím, že Kooperativa má vyjímku tzv. zprostředkované výplaty. Je to tedy tak, že mi ČSSZ automaticky spočítá výši slovensko-českého důchodu a zároveň výši pouze českého důchodu? A to mi pošle oba výpočty? Nebo jak to prosím probíhá? Děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Zprostředkovatelská výplata důchodu. Pošle ČSSZ oba výpočty?

Při sepisování žádosti o starobní důchod s vámi pracovník důchodového oddělení sepíše žádost o zprostředkovatelskou výplatu a žádost o odstranění tvrdosti zákona. ČSSZ pak bude postupovat tak, že u slovenské Sociální pojišťovny nechá spočítat výši slovenského důchodu (za dobu před 1. 1. 1993). Sama pak spočítá český dílčí důchod (přiznaný za dobu pojištění získanou po 31. 12. 1992) a také důchod přiznaný za všechny doby (zhodnotí českou i „slovenskou“ dobu). Poté se porovná součet českého dílčího a slovenského důchodu s výší českého důchodu spočítaného za celou dobu pojištění. Pokud bude výše českého důchodu (za celou dobu pojištění) vyšší než český dílčí a slovenský starobní důchod, zařídí se zprostředkovatelská výplata a budete pobírat pouze jeden český starobní důchod. Jestliže by byl vyšší součet českého (za dobu po 31. 12. 1992) a slovenského důchodu, budete pobírat důchod z Česka i ze Slovenska.

Celý výpočet bude vysvětlen v rozhodnutí o přiznání důchodu.