Mám invalidní důchod 1. stupně, tedy doufám, že za mě nemocenské pojištění platí stát

Otázka:

Dobrý den vážený pane Maříku, snažím se i nadále dobrat celkové délky doby pojištění (s Vaší laskavou pomocí). Pátrám ve své šeré pracovní minulosti od roku 1972 a chci zjistit, co se při výpočtu důchodu od doby zaměstnání případně ještě odečítá: 1) tříletý učňák, řádně ukončený, ale až po 18 roce věku 2) zkrácená pracovní doba na 6 hodin, po dobu cca jednoho roku studia při zaměstnání 3) neplacená dovolená, zaměstnání nepřerušeno, cca celkem 3 měsíce v průběhu let. Již jste mi poradil, že doba pokrácená na 80 procent od 1.12.2014 do 31.12.2018, (nemoc v ochranné lhůtě a navazující pobyt na úřadu práce) činí 1190dnů. Prosím o sdělení, kolik dní mám započítat za letošní pobyt na úřadu práce do 10.7.2019. Nechci být na ÚP zbytečně, starobní důchod mám v lednu 2020. Mám invalidní důchod 1.stupně, tedy doufám, že za mě nemocenské pojištění platí stát. Pokud budete moct na složitý dotaz odpovědět, děkuji. S pozdravem

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Mám invalidní důchod 1. stupně, tedy doufám, že za mě nemocenské pojištění platí stát

Žádné doby pojištění se nikdy při výpočtu “neodečítají”. Doby pojištění se hodnotí plně, některé náhradní doby se hodnotí na 100 %, většina však na 80 %, někdy se nehodnotí vůbec. Ze získané doby však není možné nic odečítat.

Doba učení započatého před 1. 9. 1984 se hodnotí na 100 % a to jak před 18. rokem věku tak i po 18. roce věku.

Při souběhu dob se hodnotí vždy pouze jedna a to ta výhodnější – § 14 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb.. Pokud by šlo o dobu studia po 18. roce věku hodnocenou na 80 % a dobu zaměstnání (hodnoceného na 100 %), bude mít přednost zaměstnání. Zkrácený úvazek není podstatný.

Pokud máte IOLDP, ze kterého dobu pojištění počítáte, vidíte na něm, které doby pojištění (zaměstnání) můžete započítat. To vidíte i z osobního listu, které byl součástí rozhodnutí invalidním důchodu. U neplaceného volna záleží na tom, o jakou dobu šlo (před rokem 1996 se hodnotí zaměstnání bez ohledu na výdělek nebo “docházku” do zaměstnání) a zda bylo v měsíci dosaženo rozhodného příjmu (po roce 1995).

Ve vámi uvedeném období jste nezískala 1190 dní, ale 1193,6 dne. V období od 1. 12. 2014 do 10. 7. 2019 (proč toto datum?) to bude 1346,4 dne.

Ne, nemocenské pojištění za vás stát neplatí, ale zřejmě máte na mysli zdravotní pojištění.