Mám dostatek let pojištění. Mohu odejít do starobního důchodu?

Otázka:

Jsem narozen 30. 8. 1956. 1. 1. 2013 jsem přišel o práci. 38 let mám odpracováno, chci se zeptat, jestli můžu jít do starobního důchodu? Děkuji.

Odpověď:

Mám dostatek let pojištění. Mohu odejít do starobního důchodu?

Abyste mohl odejít do starobního důchodu, nestačí splnit jenom podmínku potřebné doby pojištění, ale musíte dosáhnout také důchodového věku, příp. věku stanoveného zákonem pro odchod do předčasného starobního důchodu.

Váš důchodový věk je 63 let a 6 měsíců a do předčasného starobního důchodu můžete odejít nejdříve v 60ti letech, tj. 30. 8. 2016.