Výpočet starobního důchodu při pobírání invalidního důchodu od roku 2007

Otázka:

Dobrý den, od 19.6.2007  mi byl přiznán invalidní důchod III. stupně, který byl do 14.10.2013 ve výši 12110 Kč. Do přiznání ID III. stupně jsem měla odpracováno 33 roků a OVZ činil 17955 Kč. Pak mně byl ID změněn na II. stupeň a v současné době pobírám ID I. stupně. Podporu v nezaměstnanosti jsem pobírala 11. měsíců. Můj odchod do starobního důchodu je stanoven na 9.9.2016. Chtěla bych se zeptat, v jaké výši budu pobírat starobní důchod? Od odchodu do invalidního důchodu jsem již nepracovala. Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Výpočet starobního důchodu při pobírání invalidního důchodu od roku 2007

Pro výpočet starobního důchodu je stěžejní získaný počet let pojištění. Ten mohu pouze odhadovat a předpokládám, že budete mít 40 nebo 41 let pojištění. Výpočet starobního důchodu provedeným způsobem popsaným v článku o přepočtu invalidního důchodu na starobní, by pak byl následující:

při 39 letech pojištění: 11.263 Kč
při 40 letech pojištění: 11.490 Kč
při 41 letech pojištění: 11.716 Kč
při 42 letech pojištění: 11.942 Kč