Odchod do důchodu na Slovensku

Otázka:

Dobrý den. Pobírám v ČR důchod od r. 2009. Pracuji nepřetržitě na Slovensku od r. 2008. Mohu tam požádat o nějaký důchod v roce 2015? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Odchod do důchodu na Slovensku

Jestliže jste na Slovensku zaměstnaný, můžete si určitě požádat o slovenský starobní důchod. O přiznání starobního důchodu ze Slovenska bude rozhodováno podle slovenských předpisů. Musíte tedy dosáhnout důchodového věku stanoveného na Slovensku a splnit ostatní podmínky stanovené slovenským důchodovým zákonem.

Pro potřeby zjištění potřebné doby pojištění se bude přihlížet i k době pojištění získané v ČR, výpočet důchodu však bude proveden pouze za dobu pojištění získanou na Slovensku. Bližší informace vám poskytne slovenská Sociální pojišťovna.