Pěstounská péče a evidence na úřadu práce po vzniku nároku na starobní důchod

Otázka:

Dobrý den. Pobírám invalidní 1stupně + vdovský důchod.K 30.5 2016 bych měla odejí do starobního důchodu, ale v současné době dostávám odměnu z pěstonské péče na mého vnuka a budu vedena od 6.1.2016 na úřadu práce. Můj dotaz je, jestli musím zažádat o starobní + vdovský důchod, když odměna za pěstounskou péči se mi počítá do důchodu, nebo můžu být dál vedená na úřadě práce a pobírat podporu v nezaměstnanosti po dobu 11 měsíců.  A o starobní + vdovský důchod požádat později. Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Pěstounská péče a evidence na úřadu práce po vzniku nároku na starobní důchod

Možnost uplatnit žádost o starobní důchod je vaše právo, nikoliv povinnost. Jak starobní důchodce byste v evidenci úřadu práce být nemohla a tudíž byste nemohla pobírat podporu v nezasměstnanosti. Pokud si o důchod nepožádáte a budete pobírat invalidní důchod (předpokládám I. nebo II. stupeň) společně s vdovským důchodem, můžete na úřadu práce zůstat i po dosažení důchodového věku a “vybrat” veškerou podporu.

Tento postup je vhodný především v případě, pokud je invalidní důchod + vdovský důchod + podpora vyšší než by byl starobní důchod + vdovský důchod.

Být v evidenci úřadu práce můžete v případě, že pobíráte odměnu pěstouna 8.000 Kč nebo 12.000 Kč (§ 25 odst. 1 písm. p) zákona č. 435/2004 Sb.). Jak je to však s vyplácenou podporou, vám musí sdělit na ÚP.